Υπηρεσίες

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. μέσω του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM και των σύγχρονων εργαλείων του δίνει τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, μαγνητοσκοπημένων και Live streaming συνεδρίων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το CEREBRUM είναι εκπαιδευτικά προγράμματα με online-courses, μαγνητοσκοπήσεις αλλά και απευθείας μεταδόσεις σημαντικών συνεδρίων. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. θα αναπτύξει συνεργασίες με Δημόσιους, Ιδιωτικούς Φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας του CEREBRUM.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει σε κάθε χρήστη από οποιοδήποτε χώρα και περιοχή να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της καταργώντας τους γεωγραφικούς, φυλετικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς περιορισμούς.

Έτσι αποσκοπείται η δημιουργία μιας ψηφιακής κοινότητας εκπαίδευσης που προωθεί και εστιάζει στις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασισμένη στη διάδραση των χρηστών μέσω των ομαδικών εργασιών, των συζητήσεων και τη δημιουργία νέων πρωτοβουλιών.


Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα παρέχει online courses σε ποικίλα θέματα που άπτονται των Ευρωπαϊκών Πολιτικών. Η πλατφόρμα CEREBRUM θα στεγάσει online courses από φορείς της Ελλάδος και του Εξωτερικού προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα μεγάλο κέντρο διαδικτυακής μάθησης προωθώντας νέες δεξιότητες βασισμένες στο Στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020».

Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας δίνεται η δυνατότητα συλλογής στατιστικών πληροφοριών για κάθε εκπαιδευόμενο, με σκοπό την αξιολόγηση του ίδιου αλλά και του online course.

Τέλος, για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθεί ο χρήστης θα υπάρχει και η αντίστοιχη Πιστοποίηση/Βεβαίωση Παρακολούθησης σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα (SCORM, AICC, Tin Can API, ψηφιακά τεστ, multiple choice ερωτήσεις, διαδραστικά παραδείγματα και άλλα).


Συνέδρια on demand

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης on demand συνεδρίων με υψηλής ποιότητας γραφικά σε ένα ασφαλές, ψηφιακό περιβάλλον εκμάθησης. Τα συνέδρια θα χωρίζονται σε ειδικές κατηγορίες, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει το είδος και το φορέα που πραγματοποίησε το συνέδριο. Η συνεργασία με φορείς της Ελλάδος και του Εξωτερικού θα εμπλουτίσει το CEREBRUM καταργώντας τους γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς περιορισμούς της εποχής μας.

Τέλος, η αντίστοιχη Πιστοποίηση/Βεβαίωση Παρακολούθησης θα είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα (SCORM, AICC, Tin Can API, ψηφιακά τεστ, multiple choice ερωτήσεις, διαδραστικά παραδείγματα και άλλα).


Live streaming

Δυνατότητα απευθείας ζωντανής μετάδοσης σειράς συνεδρίων ή σεμιναρίων που πραγματοποιούνται ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί το συνέδριο της επιλογής του από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται.

cart side close
cart icon
My Cart
There are item (s) in your cart.
Total: