Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CEREBRUM


Καλώς ήρθατε στο Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM!

 • Το CEREBRUM λειτουργεί αποκλειστικά και για λογαριασμό του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Institute of Research & Training on European Affairs - Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. (εφεξής Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.), το οποίο διατηρεί την αποκλειστική χρήση του συστήματος, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα επί του τρόπου λειτουργίας αυτού, του υλικού που διατίθεται και της φιλοσοφίας του περιεχομένου που αναρτάται στο Σύστημα.
 • Παρακάτω αναλύονται οι Όροι Χρήσης του Ψηφιακού Συστήματος. Θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν προβείτε στην εγγραφή σας και πλοήγηση στην πλατφόρμα.
 • Ο χρήστης δηλώνει ανεπιφύλακτα πως τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή, υποχρεούται δε σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων να γνωστοποιήσει την όποια αλλαγή αυτών άμεσα στο Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.
 • Με την εγγραφή του και την ενεργοποίηση της χρήσης της εν λόγω εγγραφής, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεσμεύεται από αυτούς, καθώς και τις τυχόν μεταβολές – τροποποιήσεις τους.
 • Με την εγγραφή του, ο χρήστης δίνει το δικαίωμα στο Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. να διατηρεί τα προσωπικά του δεδομένα, με τη δέσμευση του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. να μη δημοσιοποιεί τα στοιχεία του χρήστη σε τρίτους. Παράλληλα, ο χρήστης αποδέχεται ρητά & ανεπιφύλακτα πως παρέχει το δικαίωμα στο Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. να στέλνει στο email εγγραφής του ως χρήστη, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το λογαριασμό του στο Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM.
 • Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επικοινωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ αυτού και του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. μέσω των ηλεκτρονικών φορμών και εγγράφων που διατίθενται από αυτό, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και συγκατάθεσή του, συνιστά ως προς όλες τις συνέπειές της, επικοινωνία δια εγγράφου τύπου.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM που παρέχονται στο www.cerebrum.gr. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών ή ορισμένων εξ’ αυτών από τα ως άνω πρόσωπα, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ενώ κάθε φορά που εισέρχονται στο Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Οι χρήστες του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM δηλώνουν υπεύθυνα, με την αποδοχή των παρόντων όρων, ότι είναι άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στο Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM.
 • Οι ανήλικοι χρήστες έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM αυστηρά και μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο, τη χρήση του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM.
 • Οι εγγεγραμένοι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη ορθή χρήση των υπηρεσιών που τους  έχουν προσφερθεί βάσει του email εγγραφής και του κωδικού πρόσβασης. Το όνομα χρήστη (username) & ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (password) που κατέχουν για να χρησιμοποιούν το Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM είναι μοναδικά. Αναλαμβάνουν την ευθύνη να χρησιμοποιώ αυτά κατά αποκλειστικότητα με την ευθύνη μη δημοσιοποίησης αυτών σε τρίτους να βαρύνει αποκλειστικά εκείνους.
 • Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM, η οποία προέρχεται από απώλεια αυτών των μοναδικών κωδικών του χρήστη. Σε περίπτωση ζημίας ή τυχόν βλάβης που μπορεί να προκύψει από τη μη ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, λόγω απώλειας ή κακής χρήσης των κωδικών, το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δικαιούται να προβεί αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική εντολή σε τερματισμό παροχής υπηρεσιών στον εν λόγω χρήστη χωρίς καμία αποζημίωση προς αυτόν.
 • Ο χρήστης, από τη στιγμή που θα δημιουργήσει λογαριασμό στο Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού (password) και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. συνιστά στους χρήστες να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας και του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε αυτή από τρίτα πρόσωπα. Είναι στη διάθεση των χρηστών του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM η λειτουργία, μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να προβαίνουν οποτεδήποτε επιθυμούν σε αλλαγή του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης (password). Επίσης, το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. συνιστά στους χρήστες να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν να τον αναγράφουν σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και ταυτόχρονα να ενημερώνουν αμελλητί το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.. Τέλος, συνιστάται στους χρήστες του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε «έξοδο» (logout) από τον λογαριασμό τους στο τέλος της πλοήγησης, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό τους από τρίτους.
 • Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δεν ευθύνεται σε περίπτωση πρόσκαιρης δυσλειτουργίας, διακοπής, λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) που χρησιμοποιεί και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM μη διαθέσιμο.
 • Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης χωρίς κάποια ειδοποίηση προς τους χρήστες των υπηρεσιών του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM. Για τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον όροι ή απαιτήσεις υπηρεσιών, οι οποίοι θα διατίθενται με τις σχετικές υπηρεσίες και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να επισκέπτεται συχνά τους παρόντες όρους χρήσης και να τους διαβάζει προσεκτικά για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται να παύσει τη χρήση των υπηρεσιών.
 • Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δικαιούται στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών του να προσθέτει ή να καταργεί στοιχεία ή λειτουργίες ή να αναστείλει ή να διακόψει πλήρως μία υπηρεσία.
 • Η χρήση των υπηρεσιών του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM σε καμία περίπτωση δεν παρέχει στον χρήστη κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις υπηρεσίες ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση. Το σύνολο του περιεχομένου του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου που αποτελεί περιεχόμενο του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η μερική ή ολική αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή ή δημοσιοποίηση σε τρίτους του περιεχομένου καθώς και οποιουδήποτε υλικού παρέχεται αποκλειστικά στον ίδιο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου που παρακολουθεί στο Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM απαγορεύεται ρητώς και τυχόν παραβίαση του παρόντος όρου, θα δεσμεύει το χρήστη καθώς και το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. για την προσφυγή του δευτέρου σε κάθε προβλεπόμενο νόμιμο μέσο κατά του πρώτου. Ρητά συνομολογείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
 • Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/ υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με αποκλειστική του ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται.
 • Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CEREBRUM ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

cart side close
cart icon
My Cart
There are item (s) in your cart.
Total: