Σχετικά με Εμάς

Η ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης CEREBRUM αποτελεί υπηρεσία του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. και μια μοναδική πύλη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανοιχτή προς όλους. Περιέχει μια πληθώρα εκπαιδευτικών μαθημάτων και υλικού από ευρωπαϊκώς χρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά και ειδικά σχεδιασμένα βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του φορέα σε δράσεις μη τυπικής μάθησης, με τη χρήση νέων, καινοτόμων και διαδραστικών πρακτικών.

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί ένα νέο, καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής και της κοινωνίας.

To Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., μέσω του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM και των σύγχρονων εργαλείων του, δίνει τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, μαγνητοσκοπημένων και Live streaming συνεδρίων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η λατινογενής λέξη “CEREBRUM”, η οποία στα ελληνικά αποδίδεται ως «Εγκέφαλος» χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τη δυναμική της πλατφόρμας, την καινοτομία της και την ταχύτατη ανταπόκρισή της στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Βασικός σκοπός του CEREBRUM αποτελεί η προώθηση καλών πρακτικών, η ανάδειξη νέων δεξιοτήτων και η ακαδημαϊκή εξέλιξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η δημιουργία του στηρίζει το στόχο του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής και της κοινωνίας.

Η δημιουργία του CEREBRUM βασίστηκε στο Στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020» και προσπαθεί συνεχώς να επιτυγχάνει τις τέσσερις βασικές προκλήσεις:

  • να εφαρμοστούν στην πράξη η διά βίου μάθηση και η κινητικότητα
  • να βελτιωθούν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • να προωθηθούν η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών
  • να ενισχυθούν η δημιουργικότητα και η καινοτομία, καθώς και το επιχειρηματικό πνεύμα, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM θα επικεντρωθεί στις θεματικές που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη λειτουργία της:

  • Οικονομικές, Επιχειρηματικές και Περιφερειακές
  • Πολιτικές για τους Νέους, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
  • Πολιτικές Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας
  • Πολιτικές για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες του, πατήστε εδώ.

cart side close
cart icon
My Cart
There are item (s) in your cart.
Total: