Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα παρέχει online-courses σε ποικίλα θέματα που άπτονται των Ευρωπαϊκών Πολιτικών. Η πλατφόρμα CEREBRUM θα στεγάσει online-courses από φορείς της Ελλάδος και του Εξωτερικού προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα μεγάλο κέντρο διαδικτυακής μάθησης προωθώντας νέες δεξιότητες βασισμένες στο Στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020»

Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας δίνεται η δυνατότητα συλλογής στατιστικών πληροφοριών για κάθε εκπαιδευόμενο, με σκοπό την αξιολόγηση του ίδιου αλλά και του online course.

Τέλος, για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθεί ο χρήστης θα υπάρχει και η αντίστοιχη Πιστοποίηση/Βεβαίωση Παρακολούθησης σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα (SCORM, AICC, Tin Can API, ψηφιακά τεστ, multiple choice ερωτήσεις, διαδραστικά παραδείγματα και άλλα).